Teamcoaching

Follow us:

Vraag direct een orienterend gesprek aan: 

 
 
 
 

Teamcoaching

Dat ondernemen niet alleen om de cijfers draait, maar ook - of misschien wel júist - om de mensen, wordt gelukkig bij steeds meer managers duidelijk. Het investeren in je mensen, zowel individueel als in teamverband, levert op termijn dan ook enorm veel op. 


Investeren in je werknemers kun je onder andere doen door teamcoaching. 


Teamcoaching bij Corsèl Coaching is met name gericht op het verbeteren van

samenwerking, communicatie en het leren elkaar te versterken en aan te vullen.  De teamcoaching maakt veel gebruik van groepsdynamische processen en zet deze in om het functioneren van de groepsleden individueel en van de groep als geheel te verbeteren. 


Wij raden teams aan om te beginnen met een Talent Ontwikkel Plan, als zijnde startpunt van het Coachingstraject. Dit vullen de teamleden individueel in, en als team over elkaar. De werknemers krijgen ieder een persoonlijk Talent Ontwikkel Plan en voor het team als gezamenlijk wordt het Team Ontwikkel Plan opgesteld. Hierin staat aangegeven wat de huidige stand van zaken is, wat de kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen van het team zijn. 


Aan de hand van het Team Ontwikkel Plan wordt samen met het team een plan van aanpak gemaakt, waarbij de teamleden verantwoordelijk zijn voor het verloop van het proces. De doelen worden grafisch in kaart gebracht en het plan en de uitvoering worden regelmatig geevalueerd.


Teamcoaching is altijd maatwerk. En het loont, in menselijke waarde en economische!


BEDRIJFSMATIGE BLOEI DOOR PERSOONLIJKE GROEI